trmx.jpg
002.jpg

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa zawiera ogólne intencje i kierunki organizacji bezpieczeństwa transportu produktu oficjalnie sformułowane przez Zarząd Spółki Trimex Solution. Trimex Solution Sp. z o.o. jest przewoźnikiem ciekłych produktów spożywczych na terenie całej Europy Zachodniej oraz krajów byłego bloku ENP (Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii).

Głównym celem przedsiębiorstwa jest stałe rozszerzanie potencjału technicznego i intelektualnego aby zaoferować odbiorcom usługi bezpieczne i terminowe dostawy produktów w adekwatnej do zaangażowania cenie.

W tym celu podjęliśmy następujące kroki:

  • Modernizacja taboru przez zakup nowych naczep cystern przeznaczonych do przewozu artykułów spożywczych i paszowych

  • Wdrożenie systemu bezpieczeństwa pasz i bezpieczeństwa żywności według wymagań standardów GMP+ B4.1 oraz ISO 220000

  • Regularne gromadzenie danych i analizy HACCP dotyczących przewożonych w pojazdach produktów a także opracowywania, wdrażania i oceny działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa przewożonych produktów.

  • Współpraca z Klientami i Kontrahentami w celu trwałej kontroli przewożonych produktów oraz usług, takich jak np. mycie cystern.

  • Stosowanie aktualnych norm, przepisów prawnych i innych wymagań związanych z działalnością Firmy.

Każde zlecenie jest weryfikowane pod kątem kompletności wymagań Klienta, możliwości zaoferowania dodatkowych opcji zwiększających zadowolenie Klienta oraz możliwość rzetelnego ich spełnienia.


Trimex Solution sp. z o.o.
ul. Pancerniaków 18,
20-331 Lublin
, Poland
tel: +48 81 477 5557
fax:+48 81 441 0358
NIP: PL9462581088
REGON: 060493220
KRS: 0000331570
mail: office@trimexs.pl
website: www.trimex.pro